Què és el cohabitatge?

 • Forma d’organització d’un grup de persones que busquen afavorir la vida en comunitat, a través d’espais i serveis compartits, però mantenint la privacitat mitjançant l’ús d’apartaments privatius de cada unitat familiar.
 • La propietat dels immobles és col•lectiva i sense ànim de lucre. És la fórmula que es coneix com a habitatge cooperatiu en cessió d’ús.
 • La contribució de les persones sòcies:
  • Aportació d’un 20% de la promoció (retornable en cas de sortida).
  • Cànon mensual assimilable al lloguer: Un cop amortitzada la hipoteca, es podria destinar a altres projectes socials.

Tots els projectes tenen en comú…

 • La recerca d’una qualitat de vida millor a través d’un equilibri entre la convivència en comunitat i la privacitat de les persones.
 • El suport mutu en projectes i iniciatives de les persones sòcies.
 • La gestió en comú dels serveis tals com sales polivalents (gimnàs, ioga, cinema, conferències…).
 • L’interès per un estil de vida sostenible i pervivència d’un món millor.
 • La propietat col·lectiva de l’habitatge, sense afany de lucre i d’ús indefinit.
 • La voluntat de ser una comunitat participativa.

Què és el cohabitatge?

 • Forma d’organització d’un grup de persones que busquen afavorir la vida en comunitat, a través d’espais i serveis compartits, però mantenint la privacitat mitjançant l’ús d’apartaments privatius de cada unitat familiar.
 • La propietat dels immobles és col•lectiva I sense ànim de lucre. És la fórmula que es coneix com a habitatge cooperatiu en cessió d’ús.
 • La contribució de les persones sòcies:
  • Aportació d’un 20% de la promoció (retornable en cas de sortida).
  • Cànon mensual assimilable al lloguer: Un cop amortitzada la hipoteca, es podria destinar a altres projectes socials.

Tots els projectes tenen en comú…

 • La recerca d’una qualitat de vida millor a través d’un equilibri entre la convivència en comunitat i la privacitat de les persones.
 • El suport mutu en projectes i iniciatives de les persones sòcies.
 • La gestió en comú dels serveis tals com sales polivalents (gimnàs, ioga, cinema, conferències…).
 • L’interès per un estil de vida sostenible i pervivència d’un món millor.
 • La propietat col·lectiva de l’habitatge, sense afany de lucre i d’ús indefinit.
 • La voluntat de ser una comunitat participativa.

La soledat és l’epidèmia del segle XXI

Segons l’OMS. A Espanya, un 9% de la població pateix de soledat no desitjada, soledat social i emocional.
La iniciativa suposa una alternativa a les residències tradicionals, tenint cura les unes de les altres i buscant no ser una càrrega per les famílies alhora que estalviem recursos a la societat.
La discapacitat i la vellesa requereixen uns espais adaptats, diferents de com estan estructurats els habitatges actuals.
Tenir una vellesa activa. Recuperar la relació humana amb un enllaç social segur (en xarxa) és la millor medicina pel deteriorament cognitiu.
Creem una ètica de les cures “cuidar-me, cuidar-te, cuidem i ens cuiden”

Què ens fa especials a La Constel·lació del Gorg?

La particularitat de la Consteŀlació la determina la seva constitució:

Un 30% de persones amb discapacitat física, i un 70% de persones entre 65 i 75 anys.

Les persones amb discapacitat provenen d’Aflorem. Al seu voltant s’han unit gent de més de 65 anys.